Balansmeting

De VSR-KMS kwaliteitsmeting geeft een beeld van één aspect van de schoonmaak. Om een balans te krijgen tussen een technische meting en bredere blik op het gebouw is de Balansmeting ontwikkeld. Deze meting geeft op drie of vier gebieden een beeld van het gebouw:

  • De technische kwaliteit van de schoonmaak;
  • Een indruk van de staat van het gebouw en de staat van de schoonmaak;
  • De professionele mening en aanbevelingen van de inspecteur.
  • De mening van gebouwgebruikers (optioneel).

Het voordeel van dit systeem is dat een gebouwbeheerder in één meting op alle gebieden geïnformeerd wordt.

Technische meting

Het technische deel van de meting maakt gebruik van de indeling in categorieën, de beoordelingsmethode en steekproefsamenstelling van NEN2075. Bij alle objecten worden, omwille van de omvang van de meting, altijd minstens vijf en maximaal vijftien ruimten per ruimtecategorie beoordeeld. Tijdens de controle worden in de geselecteerde ruimten alle waargenomen elementen gecontroleerd. De inspecteur zal indien deze dat nodig acht ook een algemene opmerking over de ruimte noteren, bijvoorbeeld over de schoonmaak maar ook over het gebruik van de ruimte door de gebruiker of de staat van het onderhoud in de ruimte.

Vragenlijst

De opdrachtgever kan een vragenlijst samenstellen die aan het eind van de meetronde door de inspecteur wordt ingevuld. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de technische staat van het gebouw maar ook vragen over beleving. Inmiddels is gebleken dat vooral de antwoorden op deze vragen een bijzondere eyeopener kunnen zijn.

Adviezen en aanbevelingen

De inspecteur zal voorafgaand aan het versturen van het rapport een aantal aanbevelingen doen aan zowel de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer.

Respondentmetingen

Optioneel kan de inspecteur willekeurige gebruikers van het gebouw een vragenlijst voorleggen. De resultaten van deze lijst worden in cijfers en trendlijnen in het rapport weergegeven. Een extra tabel toont de resultaten van gestelde open vraag.

Rapport

Het resulterende rapport geeft niet alleen een indruk van de schoonmaak maar ook een weergave van een aantal aspecten die het gebouw en gebruikers betreffen. Opdrachtgever, gebruikers en opdrachtnemer kunnen indien nodig gezamenlijk actie ondernemen om de kwaliteit van de schoonmaak, en daarmee de tevredenheid daarover, te verhogen.

Terug