Producten

Factos heeft een brede serie programma’s voor kwaliteitsmetingen in de schoonmaak ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal afgeleide programma’s beschikbaar. Deze pagina biedt een overzicht van deze programma’s.

VSR KMS

Factos VSR KMS is het programma om de uitvoering van het Kwaliteit Meet Systeem van de VSR volledig te beheren. Uiteraard is Factos in het bezit van een licentie van de VSR.

 

Voor de uitvoering van de controles wordt gebruik gemaakt van Android of iOS tablets of smartphones.

Lees verder

VSR DKS

Het uitvoeren van VSR DKS controles is onderdeel van het bedrijfsproces. Het beheersen van dit proces levert de gewenste kwaliteit op.

Het proces wordt gestuurd met twee uitgangpunten: het management wil op kwaliteit kunnen sturen en de inspecteurs willen snel en eenvoudig registreren. Een vaste planning geeft de benodigde stabiliteit en ad hoc inspecties bieden flexibiliteit.

Lees verder

Laagfrequent meetsysteem

In het VSR KMS systeem KAN rekening gehouden worden met laagfrequente werkzaamheden.

Voor grote objecten met aparte contractafspraken over het opleveren van laagfrequent werk is dit niet bruikbaar. Hiervoor is een specifiek laagfrequent kwaliteitmeetsysteem ontwikkeld.

Lees verder

Belevingsmeting

Aan VSR KMS kan een belevingsmeting worden gekoppeld. De belevingsmeting is binnenkort ook als zelfstandige toepassing beschikbaar.

De vragenlijst wordt in overleg samengesteld en wordt via een tablet door een inspecteur ingevuld. Een rapport toont een analyse met details en, over een langere periode, trendlijnen.

Balansmeting

Een kwaliteitsmeting geeft een beeld van één aspect van de schoonmaak. Om een balans te krijgen tussen een meting en een mening is de Balansmeting ontwikkeld.

Deze meting schetst een beeld van de technische kwaliteit van de schoonmaak en geeft tegelijkertijd een breder beeld van de staat van het gebouw en de staat van de schoonmaak vergezeld van een mening van de inspecteur.

Lees verder

Optie Tekeningbeheer

Met Facts Tekeningbeheer kan ruimte-informatie van plattegronden digitaal en interactief worden gebruikt. In VSR KMS wordt een steekproef automatisch ingekleurd op de plattegrond.

Op MobileVSR zijn naast de lijst van ruimen nu ook de tekeningen aanwezig. Na een tik op de ingekleurde ruimte wordt het standaardscherm voor de notatie van de fouten getoond.

Lees verder

Maatwerk: technische metingen

Voor diverse opdrachtgevers zijn al technische meet- en registratiesystemen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het constateren van schades aan sanitaire ruimten waarna deze online worden doorgegeven aan een onderhoudsteam.

Ook hier worden de digitale plattegronden gebruikt zodat een controleur een visueel hulpmiddel heeft om een specifieke ruimte te selecteren.

Maatwerk: inzage in werkprogramma’s

Via een webportal kunnen alle gebruikers van een grote zorginstelling via de digitale plattegronden de onderliggende werkprogramma’s en de bijbehorende frequentieschema’s raadplegen. Dit scheelt de afdeling facilitair beheer veel tijd in het beantwoorden van vragen.

Overig maatwerk

Factos heeft voor verschillende opdrachtgevers maatwerk ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Specifieke toevoegingen aan Factos VSR KMS en Factos VSR DKS;
  • het genereren van organisatie-brede overzichten van lange termijn prestaties vanuit VSR KMS metingen.