Optie Tekeningbeheer

Het uitvoeren van een meting aan de hand van een digitale plattegrond biedt alleen maar voordelen. De plattegrond moet daarvoor eenmalig worden gedigitaliseerd.

Vectoriseren

Op papier aangeleverde plattegronden worden gescand en als PDF aangeleverde plattegronden worden ingelezen. Deze worden dan digitaal ‘overgetrokken’ (gevectoriseerd). Tegelijkertijd worden de ruimtenummers aan de plattegrond gekoppeld.

Zodra in een meetsysteem een steekproef is klaargezet wordt deze op de betreffende plattegrond ingekleurd en meegezonden met de meting. De inspecteur ziet in een oogopslag de hele plattegrond waarbij alleen de te controleren ruimten zijn ingekleurd.

Wanneer de inspecteur op de tablet op een ingekleurde ruimte klikt wordt het controleformulier getoond. Na het noteren van eventuele aangetroffen verstoringen is de betreffende ruimte op de plattegrond grijs gekleurd en kan de inspecteur een volgende ruimte selecteren.

Programma in twee uitvoeringen

Er zijn twee versies van het programma. Met de volledige versie kan een organisatie zelf alle tekeningen vectoriseren en bijhouden. Met de aangepaste versie zorgt Factos voor het eenmalig vectoriseren waarna de organisatie zelf alle mutaties kan bijhouden.

Terug