Factos Vloerpaspoort: zekerheid over het periodiek vloeronderhoud

Weten begint bij registreren. Door de registratie digitaal bij te houden zijn de onderhoudsgegevens van een vloer direct beschikbaar. In een partnership van opdrachtgever én schoonmaakbedrijf beschikken beide partijen online over de zelfde informatie. Het resultaat is zekerheid en transparantie.

Vloerpaspoort: registratie en transparantie

Factos Facts Vloerpaspoort is een systeem waarmee registraties van periodiek onderhoud en controles digitaal en direct op de werkvloer worden uitgevoerd.

Vloerpaspoort draagt bij aan transparantie en samenwerking tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Vloerpaspoort biedt elke betrokken partij zekerheid, inzicht en gemoedsrust.

Factos Facts Vloerpaspoort brochure

Een vloerpaspoort?

Periodiek vloeronderhoud draait om specialistische handelingen per vloersoort. Neem als voorbeeld een autobedrijf. De entrée met natuursteen vergt een andere aanpak als de grindvloer in de showroom of de linoleumvloer in de kantine. Dit is nog te overzien.

Vervang het autobedrijf door ziekenhuis, universiteit of school dan wordt duidelijk dat alleen al de schaalgrootte vraagt om helderheid, transparantie en overzicht. Een eenvoudig bij te houden vloerpaspoort levert deze informatie.

Werken in partnerships

Het is misschien even slikken: samen de zelfde informatie delen en transparantie bieden.

Toch is het de oplossing die de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf, een eventuele onderaannemer en het adviesbureau op de juiste manier en met betrouwbare gegevens bij elkaar brengt.

Gebouweigenaar als initiatiefnemer

Waarom wil een gebouweigenaar Vloerpaspoort zelf beheren?

 • Grip op de lange termijn
 • Mutatiebeheer in eigen hand
 • Onafhankelijkheid
 • Toekomstbeeld: doorgroeien naar gebouwbeheer

Schoonmaakbedrijf als initiatiefnemer

Waarom wil een schoonmaakbedrijf Vloerpaspoort aanbieden?

 • Innovatief bij aanbestedingen
 • Transparantie voor de opdrachtgever
 • Uitvoeren en rapporteren van controles
 • Een actueel digitaal vloerenboek
 • Ontzorgen van de opdrachtgever

Vloerpaspoort binnen een bestaand contract?

Vloerpaspoort biedt de mogelijkheid om binnen een input-gericht onderhoudscontract (gij zult…) te werken met een resultaatgerichte aanpak (de juiste handeling op het juiste moment).

De specialisten krijgen de verantwoording voor het vloeronderhoud. Zij zien dat de entrée intensiever onderhoud nodig heeft dan de gang op een verdieping. Tijd kan efficiënter worden ingezet en binnen het contract zal de kwaliteit van het vloeronderhoud op den duur toenemen.

Meerwaarde voor de gebouweigenaar

 • Direct inzicht en grip op “de stand van zaken”
 • Overdracht van actuele informatie bij een contractwisseling
 • Toename van de schoonmaakkwaliteit
 • Vloeren gaan langer mee
 • Vloerpaspoort bevat alle gegevens voor efficiënte financiële controles

Meerwaarde voor het schoonmaakbedrijf

 • Vloerpaspoort biedt een meerwaarde bij aanbestedingen en offertes
 • Overzichten voor uitvoerders en specialisten
 • Interne kwaliteitscontroles direct in Vloerpaspoort
 • Datadriven sturen op kwaliteit en duurzaamheid
 • Vloerpaspoort bevat alle informatie om een actueel vloerenboek te maken

Inspectie en rapportage

Direct na de registratie is bekend dat een ruimte is behandeld. Met de controle-optie kan het werk worden geïnspecteerd door de opdrachtgever of het schoonmaakbedrijf. Op de tablet toont de plattegrond de behandelde ruimten. De inspecteur kan die steekproefsgewijs of alle beoordelen.

Via een instelbaar filter exporteert Vloerpaspoort de registratiegegevens naar Excel. Deze tabel is gestructureerd per ruimte en per handelingsdatum. Uiteraard is ook een volledige export mogelijk. In overleg met de licentiehouder wordt bepaald welke partijen kunnen beheren en inzien.

Van registratie naar beheer

Vloerpaspoort wordt verder ontwikkeld door intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers. Het doel van Factos is het ontwikkelen van een systeem waarin het volledige vloerbeheer is ondergebracht en geborgd. Een aantal opties zijn al als prototype aanwezig:

 • Schouwen van de status van vloeren voor onderhoud of garantie-afspraken
 • Kortetermijn-schouw voor het vloeronderhoud
 • Welke informatie?

  Vloerpaspoort bevat een overzicht van de registraties en controles.

  Rapportagedata zijn onder andere:

 • vloersoort
 • behandeldatum
 • oppervlakte
 • behandelmethode
 • eventueel gebruikt product
 • opmerking
 • controleresultaat
 • opmerking nulbeurt