Basisprogramma

De basis van Facts wordt gevormd door vijf onderdelen die altijd bij elke toepassing horen. Als bijvoorbeeld VSR KMS wordt
gebruikt zijn de volgende vijf onderdelen altijd aanwezig.

 1. Contacten
  Het beheer van de contacten: organisatie en personen. Het bevat alle organisaties, locaties en personen en de onderlinge relaties.
 2. Personeel
  Vanuit de lijst van personen wordt een lijst van medewerkers samengesteld.
 3. Gebouw
  Dit onderdeel bevat lijsten van alle ruimten per gebouw per organisatie. Ruimtestaten kunnen worden geïmporteerd vanuit Excel. De importmodule maakt uit de aangeleverde informatie automatisch alle benodigde locaties, gebouwen en projecten aan.
 4. Project
  In Project worden alleen die ruimten geselecteerd die van belang zijn voor de betreffende module. Daarnaast wordt alle relevante projectinformatie hier vastgelegd.
 5. Beheer
  In Facts zijn allerlei zaken in te stellen zoals lijsten van elementen, categorieën, gebruikersrechten etc.
Terug