VSR DKS

Het uitvoeren van VSR DKS controles is onderdeel van het bedrijfsproces. Het beheersen van dit proces levert de gewenste kwaliteit op.

Het proces wordt gestuurd met twee uitgangpunten: het management wil op kwaliteit kunnen sturen en de inspecteurs willen snel en eenvoudig registreren. Een vaste planning geeft de benodigde stabiliteit en ad hoc inspecties bieden flexibiliteit.

Terug