VSR DKS

Het uitvoeren van VSR DKS controles is onderdeel van het bedrijfsproces. Het beheersen van dit proces levert de gewenste kwaliteit op. Het proces wordt gestuurd met twee uitgangpunten: het management wil op kwaliteit kunnen sturen en de inspecteurs willen snel en eenvoudig registreren. Een vaste planning geeft de benodigde stabiliteit en ad hoc inspecties bieden flexibiliteit.

Plannen en uitvoeren

Kern van VSR DKS is dat alle betrokkenen werken met dezelfde informatie. Het management bepaalt de frequentie en de planning. De inspecteurs bereiden de controles voor, voeren deze uit en rapporteren de resultaten. Het management kan weer sturen op basis van deze rapportages.

Beschikbare mogelijkheden

Facts DKS bevat naast de standaardonderdelen de volgende opties:

  • Personeel en inspecteurs in teams.
  • Taak, programma- en elementbeheer.
  • Jaarplanning management en inspecteurs.
  • Mogelijkheid voor spontane metingen.
  • Diverse managementrapportages.

Management en planning

Afhankelijk van het proces in een organisatie maakt het management of de uitvoering afspraken over de frequentie van de DKS-controles.

Facts bevat een onderdeel waarmee de gehele jaarplanning, de controle op de uitvoering en de informatievoorziening in één systeem wordt gecombineerd. Management en uitvoering beschikken daarmee altijd over de actuele situatie. Er kunnen geen misverstanden meer ontstaan over de uitgevoerde inspecties.

Spontane controle

Een inspecteur kan op locatie besluiten alsnog een controle uit te voeren. Het is niet nodig om deze meting dan eerst centraal in Facts DKS te plannen.

De meting kan in MobileDKS worden aangemaakt. Deze wordt geregistreerd in Facts en de inspecteur kan de meting direct met MobileDKS uitvoeren. De inspecteur heeft hiermee altijd een flexibel meetsysteem bij de hand.

Rapporteren

Rapporteren gebeurt vanuit een eigen rapportsysteem. Individuele contacten ontvangen rapporten. Er zijn interne en externe rapporten aanwezig.

Factos levert rapporten met een vaste vormgeving. Daarnaast is het mogelijk maatwerkrapporten te ontwikkelen en rapporten aan een eigen huisstijl aan te passen.